laser pointers high powered laser green laser blue laser pointer viridian laser laser pointer for cats laser pointer pen most powerful laser
Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne

Egzamin praktyczny: kryteria Zadania wykonywane w ruchu drogowym (na mieście)

Kryteria oceny wykonania zadania 1 - Przygotowanie do jazdy

 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
  • a) poziom oleju w silniku,
  • b) poziom płynu chłodzącego,
  • c) poziom płynu hamulcowego,
  • d) poziom płynu w spryskiwaczach,
  • e) działanie sygnału dźwiękowego,
  • f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  • g) działanie świateł mijania,
  • h) działania świateł drogowych,
  • i) działania świateł hamowania "STOP",
  • j) działania świateł cofania,
  • k) działania świateł kierunkowskazów,
  • l) działania świateł awaryjnych,
  • m) działania świateł przeciwmgłowych tylnych;
  -jeżeli występują.

  Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł hamowania "STOP" lub świateł cofania, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

  Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a - e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f - m. W przypadku, jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
 2. właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,
  • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
  • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy, - jeżeli występuje,
 3. dodatkowo dla kategorii A, A1:
  • sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony),
  • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
  • podparcie motocykla na podpórce
 4. dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
  • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
  • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min;
   Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
   • podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
   • cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
   • regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
   • dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
   • podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

 

Kryteria oceny wykonania zadania 2 - Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

 1. pozycja początkowa pojazdu określona w rozporządzeniu MI (tabela 9),
 2. upewnienie się o możliwości jazdy,
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu.
 3. płynne ruszenie,
  • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku, kiedy jest uruchomiony
  • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 4. dla kategorii B - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
 5. dla kategorii T
  • płynna jazda do przodu pasem ruchu,
  • cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
 6. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kat. B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 7. nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
 8. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
  • w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
  • w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.


W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania. Kryteria oceny wykonania zadania 3 - Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) i zadania 4 - Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem).

 1. pozycja początkowa pojazdu określona w rozporządzeniu MI (tabela 10),
 2. właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
 3. w czasie wykonania zadania:
  • możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • pojazd nie może:
   • wyjechać poza określony obszar wjazdu,
   • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
   • potrącić pachołków lub tyczek,
 4. pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

Kryteria oceny wykonania zadania 5 - Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem).

 1. pozycja początkowa pojazdu określona w rozporządzeniu MI (tabela 10),
 2. właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
 3. w czasie wykonywania zadania:
  • możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • pojazd nie może:
   • naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
   • najechać na krawężnik,
 4. pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

Kryteria oceny wykonania zadania 6 - Zawracanie.

 1. właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
 2. sposób zawracania:
  • nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
  • nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).

Kryteria oceny wykonania zadania 7 - Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Błędy popełnione na placu manewrowym skutkujące przerwaniem egzaminu, bez możliwości drugiej próby i bez wyjechania na miasto

 

 • Bezpośrednie stworzenie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
 • Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 • Najechanie na pachołki lub tyczki.

 

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy "na mieście"

 

 

 • Kolizja drogowa
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych bezpośrednio przed nim
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • Niezastosowanie się do znaków: B-2 (zakaz wjazdu), B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-21 (zakaz skrętu w lewo), B-22 (zakaz skrętu w prawo), C-1 do C-12 (nakaz jazdy), P-4 (linia podwójna ciągła)
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze:
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu (Art.17 ust.2)
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania (Art.23 ust.1)
 • Naruszenie zakazu zawracania
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h (Art.20) (Art.21)
 • Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania (Art.24 ust.1)
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych bezpośrednio przed nimi (Art.27 ust.4); przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi; na skrzyżowaniach (Art.24 ust.7); na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi (Art.28 ust.3); na przejazdach tramwajowych bezpośrednio przed nimi (Art.28 ust.6)
 • Niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

Obecny kurs zaczął się 27 czerwca. Następny kurs jeszcze nie jest ustalony.

Dzwoń pod 603 646 243 po więcej informacji

 

Nauka wychodzenia z poślizgów

Nauka wychodzenia z poślizgów dla wszystkich absolwentów kursu w naszej szkole (także byłych) - gratis. 

Nowość!

 

Dla niecierpliwych - kurs w dwa tygodnie.


green laser laser pointer pen laser pointers green laser viridian laser most powerful laser high powered laser blue laser pointer laser pointer for cats laser pointer pen laser pointers green laser viridian laser laser pointer pen